Руснак заля с бетон автомобила на своята съпруга, защото тя си смени фамилното име на Верная (Вярна)