Бойко Найденов

Бойко Найденов е роден в София. През 1990 г. завършва Академията на МВР - специалност "Право".

Кариерата си започва като военен следовател към Софийската военно-окръжна прокуратура. От 1992 г. е военен прокурор, като преминава през всички стъпала на йерархията.

Найденов работи като заместник-ръководител на Софийската военноокръжна прокуратура, прокурор във Военноапелативната прокуратура, ръководител на Софийската военноокръжна прокуратура и прокурор във Върховната касационна прокуратура.

От 26 юли 2005 до 26 април 2006 г. оглавява Софийската градска прокуратура като градски прокурор на София.

От април 2006 г. е ръководител на Отдел за връзки с обществеността на Върховната касационна прокуратура, а от юни 2006 г. и на специализирания отдел "Противодействие на организираната престъпност и корупцията" към ВКП.

Бойко Найденов е избран с 13 гласа "за" за директор на Националната следствена служба от Висшия съдебен съвет на 9 ноември 2007 г.

Женен е, има едно дете.