Татяна Дончева

Татяна Дончева е завършила средно образование в Националната математическа гимназия и висше в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1985 до 1992 е прокурор в Габрово и София.

Народен представител в 38-ото, 39-ото и 40-ото Народно събрание. Заместник-председател на Комисията по правни въпроси в 39-ото Народно събрание.

Председател на Постоянната подкомисия за контрол върху работата на службите за сигурност и на службите за обществен ред в 40-ото Народно събрание.

На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за президент с визепрезидент Минчо Спасов.