Деяна Костадинова

Деяна Костадинова е вицепремиер и министър на труда и социалната политика от 12 март до 29 май 2013 г.

 

Родена е на 26 март 1971 г. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е като адвокат от Софийската адвокатска колегия. Била е главен юрисконсулт и шеф на правния отдел в Държавната агенция за закрила на детето.

 

През 2004 г. оглавява новата дирекция „Контрол по правата на детето”, отговорна за проверките в училища, детски градини, социални дирекции, неправителствени организации, домове.

 

През 2007 г. става началник на отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. Контролира оперативната програма „Регионално развитие”.

 

Била е съветник на премиера Бойко Борисов по социалните въпроси. От юни е зам.-министър на труда и социалната политика. Отговаря за оперативната програма за човешките ресурси.

 

Има дъщеря. Владее руски и английски.