Анкета

Консумираме ли по-лоши стоки в сравнение с Европа?