Една от тайните за дълголетие на бойната старица е отношението й към хората и готовността й винаги да се притече на помощ