Кристиан Вигенин

Кристиан Вигенин е роден на 12 юни 1975 г. в гр. София. През 1993 г. завършва 91-ва Немска езикова гимназия, а през 1998 г. се дипломира в Университета за национално и световно стопанство, специалности международни отношения и макроикономика.
 

През 2000 г. Кристиан Вигенин е избран за член на Висшия съвет на БСП, а в края на 2001 г. - за член на Изпълнително бюро на партията, отговарящ за международната дейност.
 

На 45, 46 и 47 конгрес на БСП е преизбиран за член на ВС, а впоследствие - за член на ИБ и секретар на НС по външна политика и международна дейност. В рамките на неговия мандат БСП е приета за пълноправен член на Социалистическия интернационал (2003 г.) и на Партията на европейските социалисти (2005 г.).
 

Депутат в Европейския парламент. Член на ИБ на БСП, секретар по външна политика и международни връзки. В периода 2007-2009 г. е зам.-председател на Групата на ПЕС в Европарламента.
 

Владее отлично английски и немски език, ползва френски и руски. Женен, с двама сина.

 

Кристиан Вигенин е  министър на външните работи в правителството на Пламен Орешарски от 29 май 2013 г.