Ангел Найденов

Ангел Найденов е предложен за министър на отбраната.
 
Найденов е избран за народен представител в 42-то НС. Депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то НС.
 
През 2009 и 2010 г. е член на Комисията по външна политика и отбрана, от 2009 г. е зам. председател на Комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и служба „Военна информация" към Министерство на отбраната.
 
Бивш кмет на Димитровград. Бивш областен управител на Хасково.
 
Завършва висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", Варна, специалност „инженер - навигатор".

Владее английски език.

Семеен е.