Кристалина Георгиева

Кристалина Иванова Георгиева е родена на 13 август 1953 година в София.

 

Средното си образование завършва в Седма столична гимназия "Георги Димитров".

 

След това продължава в Университета за национално и световно стопанство, специалност "Политическа икономия", профил “Социология”.

 

До 1990 г. Георгиева заема различни академични и консултантски позиции в България и САЩ. Чете лекции във водещи университети в цял свят. Тя е част от екипа на Световната банка от 1993 г., когато е икономист по околната среда за Европа и Централна Азия. От 1998 г. последователно заема директорски позиции в Източна Азия, в отдела по околна среда, в московското представителство на банката и във вицепрезидентството по устойчиво развитие.

 

Лично президентът на Световната банка Робърт Зелик я посочва като свой заместник.

 

На 10 март 2008 г. Кристалина Георгиева заема поста вицепрезидент на Световната банка и едновременно с това става корпоративен секретар на банката.

 

Автор е на повече от 80 публикации, включително и на учебник по микроикономика, носител е на няколко награди и стипендии за изследователска и научна дейност.

 

На 19 януари 2010 година е издигната кандидатурата й за еврокомисар в ресора "Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и отговор при кризи". Това е втора кандидатура на България след неуспешния опит на външния министър Румяна Желева.

 

На 3 февруари 2010 година Кристалина Георгиева е одобрена за еврокомисар, с ресор "Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи".

 

Кристалина Георгиева е обявена на 30 ноември 2010 за "Комисар на годината" и за "Европеец на годината" в годишните награди на електронното издание "Юръпиън войс" (European Voice). Тя е отличена за своите приноси в работата си и по-специално управлението на хуманитарните катастрофи в Хаити и Пакистан. Победителите в класацията се излъчват чрез електронно гласуване по интернет всяка година до 31 октомври. Тя на 10 септември 2014 г. става заместник-председател на ЕК и поема ресорите бюджет и човешки ресурси в бъдещата комисия.

Владее четири езика- английски, френски, руски и сръбски.

 

Омъжена, има една дъщеря.