Анкета

Одобрявате ли да се прави тест на децата за поставени ваксини?