Анкета

Знаете ли как се оказва първа помощ след счупване на крайник?