Харесайте facebook страницата ни

Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" одобри новите такси

© Novini.bg

Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" прие предложението на деканите и за новоприетите студенти за учебната 2017/2018 година в шест факултета на СУ таксите за обучение ще останат като миналогодишните, а в другите десет факултета бяха приети различни промени за повишение на таксите в някои от специалностите.

Има и факултет, в който таксите се намаляват за студентите в редовно обучение на специалността "Математика" във Факултета по математика и информатика - от 800 лева на 640 лева за новоприетите студенти.

Първокурсници, приети с максимален бал в специалностите "Математика" и "Статистика", ще бъдат освободени от такса за първата година на обучение. Без промяна остават таксите за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и в Юридическия факултет.

Увеличават се таксите за обучение на новоприети студенти и докторанти в Богословския факултет - за редовно обучение - от 540 лева на 560 лева, а за задочно обучение - от 246 лева на 300 лева.

В Геолого-географския факултет за редовно обучение в специалността "Регионално развитие и политика" таксите се повишават от 380 лева на 420 лева, за задочно обучение в същата специалност - от 150 лева на 300 лева, а за задочно обучение в специалността "Туризъм" - от 150 лева на 420 лева.

В Историческия факултет таксите за редовно обучение се повишават от 590 лева на 600 лева, за задочно обучение - от 200 лева на 400 лева, за задочно обучение на докторанти - от 450 лева на 900 лева.

В Стопанския факултет таксите за редовно обучение в специалността "Стопанско управление" се повишават от 380 лева на 460 лева, а за редовно обучение в специалността "Икономика" - от 340 лева на 460 лева.

Във Факултета по класически и нови филологии таксите за редовно обучение в специалностите "Японистика", "Кореистика" и "Южна, Източна и Югоизточна Азия" се повишават от 590 лева на 690 лева, а за задочно обучение на докторанти - от 600 лева на 1000 лева.

Във Факултета по славянски филологии таксите за задочно обучение на докторанти от 600 лева стават 1000 лева. Във Философския факултет за редовно обучение в специалността "Публична администрация" таксите се повишават от 380 лева на 420 лева, за задочно обучение - от 150 лева на 300 лева, а за редовно обучение в специалността "Културология" - от 560 на 600 лева.

Във Факултета по химия и фармация таксите за редовно обучение на чуждестранни студенти в специалността "Фармация" се повишат от 4650 евро на 7000 евро, а за обучение на чужд език на чуждестранни студенти - от 4650 евро на 7000 евро.

Това беше промяна, направена на заседанието на Академичния съвет. Във Факултета по начална и предучилищна педагогика таксите за редовно обучение от 485 лева се повишават на 530 лева, за задочно обучение - от 485 лева на 530 лева. Намаляват се таксите за редовно обучение на чуждестранни студенти - от 3300 евро на 3100 евро, а за обучение на чужд език на чуждестранни студенти - от 3000 на 2550 евро.

Коментари
Коментари (0)
Коментирай
 
Добави Коментар