Анкета

Възползват ли се политическите партии от проблема с бежанците?